Dynamis

Stichting Dynamis, aanjager voor welzijnsprojecten

Stichting Dynamis is een fonds voor welzijnsprojecten in de stad ‘s Hertogenbosch. Dynamis wil initiatieven die bijdragen aan de leefbaarheid en/of welzijn in de stad stimuleren door financiële ondersteuning via een eenmalige bijdrage in de kosten van het project.

Stichting Dynamis wil op een laagdrempelige manier werken. Geen ingewikkelde procedures, maar een heldere aanvraag met een duidelijke begroting en met daarin opgenomen de vraag wat u van ons verwacht is genoeg. Tijdens de bestuursvergadering waarin uw aanvraag wordt behandeld kan u gevraagd worden uw aanvraag toe te lichten.

Posted in Uncategorized | 1 Comment